• (041) 33 83 00 00

. تحریر دفاتر قانونی
. تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیات بر عملکرد
. تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و گزارش معاملات فصلی ( ماده 169ق . م .م )
. ایجاد کنترل های داخلی
. انجام کلیه امور حسابداری به صورت پروژه ای – پاره وقت و …
. اصلاح حساب و رفع مغایرت
. تهیه گزارشات جامع مالی ( سود و زیان – ترازنامه – تراز آزمایشی و...)
. نظارت بر عملیات حسابداری واحد تجاری و ارائه گزارشات به مدیریت
. استقرار و راه اندازی سیستم حسابداری
.اعزام حسابدار

Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید