• (041) 33 83 00 00

مشاوره ی امور مالیاتی و تحریر دفاتر قانونی یکی از مهمترین وظایف حسابداران است. در نوشتن دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه و کل باید دقت فراوانی انجام گیرد زیرا این دفاتر فقط یکبار برای هر سال مالی نوشته می شوند و امکان تکرار و تعویض نخواهند داشت. دفاتر قانونی حسابداری مبنای حل و فصل مسائل و اختلافات احتمالی فی مابین مدیران و صاحبان شرکتها از یک طرف و بانکها، بستانکاران و مقامات مالیاتی و دولت و غیره از طرف دیگر هستند و به همین دلیل ثبت و ضبط آنها بر اساس مقررات و اسلوب صحیح دفترداری دارای الزام قانونی و اهمیت خاص است.چنانچه موارد قانونی به طور کامل و دقیق رعایت نشده باشد مشکلات متعددی از جمله رد دفاتر از سوی دارایی پیش خواهد آمد. موسسه حساب برتر با تکیه بر تجارب خود در این زمینه آمادگي دارد تا ضمن اخذ نيازهاي شما تمامی مراحل این فرآیند را با دقت و کیفیت انجام داده و آرامش خیال شما را فرآهم آورد. خدمات تخصصی اومور مالیاتی موسسه حساب برتر عبارتند از:

 

  • تنظیم لوایح دفاعیه

  • شرکت در هیات های رسیدگی حل اختلاف

  • ارائه مشاوره تخصصی و راهکارهای کاربردی مالیاتی توسط مدیران بازنشسته دارایی

  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافیتهای مالیاتی

  • قبول پرونده در شورای عالی مالیاتی و 251 مکرر

Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید