• (041) 33 83 00 00
 • خدمات حسابداری
  • ارائه گزارشات خاص مالی و تحلیلی طبق نیاز مشتری
  • تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری
  • استقرار و راه اندازی سیستم حسابداری و کنترل های داخلی
  • تحریر دفاتر قانونی و تهیه اظهارنامه مالیاتی و ارزش افزوده
  • تهیه صورت معاملات فصلی ، لیست بیمه و مالیات حقوق       
 • خدمات حسابرسی
  • حسابرسی داخلی
  • طراحی ایجاد کنترل های داخلی
 • خدمات مشاوره مالیاتی
  • تنظیم لوایح دفاعیه
  • شرکت در هیات های رسیدگی حل اختلاف
  • ارائه مشاوره تخصصی و راهکارهای کاربردی مالیاتی توسط مدیران بازنشسته دارایی
  • ارائه مشاوره تخصصی در خصوص معافیتهای مالیاتی
  • قبول پرونده در شورای عالی مالیاتی و 251 مکرر
 • طراحی و پویش نرم افزارهای حسابداری
  • تولید و فروش نرم افزار تخصصی حسابداری، حسابداری پیمانکاری، نرم افزار صندوق مکانيزه فروش ويژه اصناف و مشاغل
  • طراحی نرم افزارهای تخصصی به نسبت نیاز مشتری
 • کارگاه های فنی و تخصصی حسابداری
  • نرم افزارهای حسابداری
  • قوانین و مقررات مالیاتی
  • معاملات فصلی (ماده 169 مکرر)
  • استانداردهای حسابداری
  • تجزیه و تحلیل صورتهای مالی
  • صورت جریان وجوه نقد
  • قوانین و مقررات مالیات بر ارزش افزوده
  • اظهارنامه اشخاص حقوقی
  • دادرسی مالیاتی
  • حسابداری بهای تمام شده
  • حسابداری مقدماتی
  • حسابداری تکمیلی
  • اکسل حسابداری
  • اکسل پیشرفته
Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید