• (041) 33 83 00 00

K2_THE_LATEST

تفاوت اندوخته و ذخیره در چیست؟

سلام دوستان

مطلب امروز در رابطه با تفاوت ذخیره و اندوخته است. به نظر شما آیا این دو مفهوم با هم متفاوت هستند یا نه؟

"پولشویی الکترونیک" چیست؟

همانطور که می دانید پول‌شویی یعنی مشروع جلوه‎دادن پول‌هایی که از راه‎های غیرقانونی و نامشروع به‎دست می‌آیند با استفاده از روش‌هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیر قانونی آن پول‌ها می‌شوند.

چرا جلسه هیئت مدیره مهم است؟

بدون شک یکی از تاثیرگذارترین جلسات در هر سازمان، می‌تواند جلسات هیئت مدیره باشد؛

پیش‌نویس استاندارد حسابداری۳۴
رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداریو اشتباهات
(تدوین شده سال ۱۳۹۵)

Top
ما از کوکی ها برای نمایش بهتر و سریعتر سایت استفاده میکنیم . برای استفاده این وب سایت از کوکی ، لطفا با تایید این موضوع به ما این اجازه را بدهید مشاهده قوانین. من این سایت را تایید میکنم تایید