لوگو موسسه حساب برتر

حسابرسی داخلی | موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر

در تاریخ دوم تیرماه سال 1400 از طرف دبیر انجمن حسابرسان داخلی ایران

این حکم از جانب جناب آقای ترک زاده دبیر انجمن حسابرسان داخلی ایران به جناب آقای مهدی طهماسب پور مدیرعامل موسسه حساب برتر اعطا شد.

از تاریخ 2 تیرماه 1400 موسسه حساب برتر به صورت رسمی کارگزار انجمن حسابرسان داخلی ایران در شمالغرب کشور شد.دیدگاهتان را بنویسید