لوگو موسسه حساب برتر

به گزارش خبرگزاری موسسه حساب برتر، بنا به مصادف بودن مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم ( زمستان سال ۱۴۰۰) با تعطیلات نوروز و همچنین با توجه به درخواست مودیان مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده و به منظور تکریم مودیان گرامی و فراهم آوردن زمینه اجرای تکالیف قانونی برای آنان، مهلت تسلیم اظهارنامه تا ۲۴ فروردین ماه تمدید شده است.دیدگاهتان را بنویسید