لوگو موسسه حساب برتر

آخرین مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده تابستان 1401، تا 20 مهرماه سال 1401 تمدید شد.

مطابق قانون مالیات بر ارزش افزوده، مودیان مالیاتی حداکثر پانزده روز پس از پایان هر فصل مهلت دارند اظهارنامه مالیاتی خود را ارائه کنند. آخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سه ماهه دوم (تابستان) 1401، 16 مهرماه بود که تا 20 مهر ماه 1401 تمدید شد.دیدگاهتان را بنویسید