لوگو موسسه حساب برتر

موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر، ارائه دهنده جامع ترین خدمات حسابرسی داخلی در تبریز می باشد. این موسسه در تیرماه سال 1400، کارگزاری حسابرسی داخلی در شمالغرب کشور را توسط دبیر انجمن حسابرسان داخلی ایران دریافت کرد.

اما بهتر است به این نکته اشاره کنیم که حسابرسی داخلی در تبریز، چه اهدافی را دنبال می کند.

اهداف حسابرسی داخلی در تبریز:

  • بهبود فرایند نظارت در سازمان
  • حفاظت از دارایی‌ها و مدیریت نیروی انسانی
  • بررسی صداقت گزارش‌های مالی شرکت
  • شناسایی هدررفت منابع مالی


دیدگاهتان را بنویسید