لوگو موسسه حساب برتر

دوره آموزشی حسابداری یکی از آموزش های پر مخاطب در بین دوره های آموزشی است. کارآموزان پس از اتمام دوره آموزشی حسابداری در موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر، می توانند به راحتی وارد بازار کار رشته حسابداری یا حسابرسی شوند. این دوره در تبریز توسط اساتید مجرب و متخصص رشته حسابداری تدریس و ارائه می شود. سر فصل های این دوره در ادامه متن درج شده است. یکی از اصلی ترین وظایف موسسه حساب برتر، ارائه دوره آموزشی حسابداری با کیفیت به فراگیران می باشد.

سرفصل دوره ها

حسابدار آماده به کار
دوره های آموزشی

دوره آموزشی تربیت حسابدار آماده بکار

تربیت حسابدار آماده به کار
آموزش

شروع ثبت نام دوره آموزشی حسابدار آماده به کار

دوره های آموزشی

دوره آموزشی نرم افزار دکا

دوره های آموزشی

دوره آموزشی نرم افزار سپیدار سیستم

نحوه تهیه صورت های مالی
دوره های آموزشی

دوره آموزشی نحوه تهیه صورت های مالی

حسابدار آماده به کار
دوره های آموزشی

دوره آموزشی حسابداری 0 تا 100

اکسل در حسابداری
دوره های آموزشی

دوره آموزشی اکسل در حسابداری

دوره بودجه بندی جامع عملیاتی
دوره های آموزشی

بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی

دوره های آموزشی

دوره حسابداری مقدماتی

دوره های آموزشی

دوره حسابداری تکمیلی

دوره های آموزشی

حسابداری پیمانکاری

دوره آموزش بهای تمام شده
دوره های آموزشی

حسابداری بهای تمام شده

دوره حسابداری مالیاتی
دوره های آموزشی

دوره حسابداری مالیاتی