لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: حسابداری تکمیلی

مخاطبان:

– علاقه مندان به یادگیری مهارت های حسابداری

– دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی

– اشخاصی که دوره حسابداری مقدماتی را گذرانیده باشند.

 هدف دوره:

یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری برای اشتغال در بنگاه ههای اقتصادی و موسسات

سرفصل مطالب :

نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی و نحوه ثبت حسابداری مغایرات بانکی در دفاتر قانونی 

حسابداری ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و حسابداری آن

حسابداری موجودی کالا با شرح کامل استاندارد های حسابداری شماره 8 با سیستم دایمی شامل روش های :

-اولین صادره از اولین وارده

– میانگین

-استاندارد

حسابداری دارایی های ثابت با تاکید بر استاندارد حسابداری شماره 11 که شامل :
-خرید دارایی ثابت در قبال اخذ تسهیلات مالی 
-معاوضه دارایی ها 
-تحصیل داراییها به صورت گروهی 
-برکناری دارایی از رده خدمت  

حسابداری محاسبه استهلاک دارایی های ثابت با تاکید بر دستور العمل استهلاک ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم شامل روشهای

1-   خط مستقیم

2-   نزولی

3-   نزولی مضاعف

4-   روش ساعات کارکرد ، روش تعداد یا مقدار تولید

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا