لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: حسابداری مقدماتی

مخاطبان:

-علاقمندان به یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری

– دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم در کلیه رشته های تحصیلی

 هدف دوره:

یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری برای اشتغال در بنگاه های اقتصادی و موسسات

سرفصل مطالب :

تعریف حسابداری

معادله حسابداری و بسط آن 

انواع حسابها و طبقه بندی آنها ( کدینگ حسابها )

بیان مفاهیم داراییها ، بدهی ها ، حقوق صاحبان سرمایه ، درآمدها ، هزینه ها بر اساس استاندارد های حسابداری 

ماهیت حساب ها

تجزیه و تحلیل حسابها

انواع دفاتر قانونی و نحوه تحریر آنها و نحوه ثبت دفاتر و موارد رد دفاتر 

ثبت رویدادهای مالی در دفاتر ( از زمان تاسیس و تشکیل شرکت ) شامل :

1 ) ثبت سرمایه گذاری اولیه شرکا و سهامداران 

2) اجاره محل شرکت (با تایید بر قانون مالیات های مستقیم در کسر مالیات بر انواع اجاره بها پرداختنی با تاکید بر قانون مالیات بر ارزش افزوده)

3) تحصیل دارایی های ثابت بطور نقد و نسیه

دریافت وام از بانکها و موسسات اقتصادی و نحوه بازپرداخت اقساط وام

ثبت آورده های نقدی و غیر نقدی شرکا ( جاری شرکا )

حسابداری خرید و فروش کالا با تاکید بر قانون مالیات بر ارزش افزوده
 حسابداری انواع تخفیفات در زمان خرید و فروش کالا

حسابداری نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان با تاکید بر قانون کار ، قانون تامین اجتماعی ، قانون مالیات های مستقیم و نحوه تنظیم سند حسابداری و ثبت آن در دفاتر 
حسابداری دریافت و پرداخت وجوه توسط شرکا به صاحب شرکت و از صاحب شرکت 

حسابداری پرداخت تنخواه گردان ها و دریافت مدارک مربوط به انجام هزینه از کارپردازان

حسابداری دریافت مطالبات از اشخاص و پرداخت طلب انها

حسابداری سایر درآمدها و هزینه ها
موجودی گیری در پایان دوره و نحوه عمل انبارگردانی 
توضیح نکات کنترلی هریک از رویداد های فوق
توضیح مدارک مورد نیاز جهت تنظیم سند حسابداری مستند برای هریک از رویدادها 

تهیه تراز آزمایشی 

اصلاح حسابها در پایان سال

تهیه تراز آزمایشی اصلاح شده

تهیه صورت سود و زیان و تراز نامه (صورت وضعیت مالی ) بر اساس تغییرات سال 98

تشریح اصول بنیادین حسابداری

ثبت عملیات مربوط به بستن حسابهای موقت و دایم در دفاتر افتتاح حساب های دایم در دفاتر سال بعد  ثبت عملیات مربوط به افتتاح حساب های دایم در دفاتر

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا