انجمن مدیران مالی حرفه ای

انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

لوگو موسسه حساب برتر

دوره توانمندسازی حسابداران و مدیران مالی در موسسه حساب برتر

با اعطای مدرک از انجمن مدیران مالی حرفه ای ایران

این دوره به صورت حضوری برگزار می گردد.

انجمن حسابرسان داخلی ایران

انجمن حسابرسان داخلی ایران

اساتید دوره مدیران مالی حرفه ای

ردیف نام دوره نام استاد دوره مدت زمان دوره (ساعت) هزینه دوره (ریال)
1 قوانین مالیاتی استاد پزشکی 32 12،000،000
2 قانون تجارت استاد زمانیاد 12 8،000،000
3 استانداردهای حسابداری 34 12،000،000
4 تهیه و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی دکتر قهرمانی 32 13،000،000
5 بودجه نویسی دکتر احمدی 12 6،000،000
6 آشنایی با بازار سرمایه دکتر محمدی 8 6،000،000
7 نحوه تهیه صورتهای مالی تلفیقی دکتر زمانی 8 6،000،000
8 حسابداری مدیریت دکتر زینالی 12 9،000،000
9 حسابرسی داخلی سعید ترک زاده 12 13،000،000
10 رهبری تیم مالی دکتر باقرزاده 8 6،000،000
11 بهای تمام شده دکتر رضایی 24 13،000،000
12 آشنایی با بیمه های تجاری دکتر محمدی 8 5،000،000

با اعطای مدرک معتبر از جانب مدیران مالی حرفه ای ایران و مورد تایید انجمن حسابرسان داخلی ایران

هزینه دوره جامع با تخفیف: 100,000,000 ریال