قوانین و بخشنامه های مالی

خلاصه استاندارد شماره 8 حسابداری+دانلود

حساب برتر 2 هفته ago 1 min read 0 comments

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 8 حسابداري‌ موجودي‌ مواد و کالا دامنه‌ كاربرد 2 .     اين‌ استاندارد، نحوه‌ ارزشيابي‌ و انعكاس‌ موجودي‌ مواد و کالا در صورتهاي‌ مالي‌ را تشريح‌ مي‌كند و موارد زير را دربر نمي‌گيرد: الف ‌.  كار در جريان‌ پيشرفت‌ پيمانهاي‌ بلندمدت‌ (رجوع‌ شود به‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 9 با عنوان‌ ” حسابداري‌ پيمانهاي‌...

بیشتر بخوانید

خلاصه استاندارد شماره 11 حسابداری + دانلود

حساب برتر 2 هفته ago 1 min read 0 comments

داراييهاي‌ ثابت مشهود دامنه‌ كاربرد 2 .     اين‌ استاندارد بايد براي حسابداري‌ تمام‌ داراييهاي‌ ثابت مشهود بكار گرفته‌ شود، مگر اين که به موجب استانداردي ديگر، نحوه حسابداري متفاوتي مجاز يا الزامي شده باشد. 3 .     اين استاندارد براي موارد زير کاربرد ندارد: الف.   داراييهاي زيستي مرتبط با فعاليتهاي کشاورزي (به استاندارد...

بیشتر بخوانید

تماس باما