مقایسه بیمه تکمیلی سامان و بیمه تکمیلی ما

با توجه به گسترش خدمات بیمه سلامت در کشور و نیز حضور شرکت‌های بیمه به حوزه بیمه‌های درمان تکمیلی، نیاز به ایجاد گستردگی در بازار و ارائه خدمات بیمه تکمیلی به افرادی که در سازمان یا مجموعه‌ای فعالیت نداشته و بصورت خود اشتغالی (خویش فرما) بیمه تامین اجتماعی برای خود تهیه نموده‌ و یا در شرکتی فعالیت می‌کنند که امکان ارائه بیمه تکمیلی برای ایشان وجود ندارد، بهره‌مندی از خدمات بیمه تکمیلی انفرادی ارزش بسیار زیادی بدست خواهد آورد.

یکی از شرکت‌هایی که در حوزه بیمه‌های درمان فعالیت خود را آغاز نموده و طرح بیمه تکمیلی انفرادی بیمه ما را عرضه کرده است، شرکت بیمه ما به عنوان یکی از اعضاء گروه مالی بانک ملت می‌باشد و در این مقاله به مقایسه اجمالی آن طرح بیمه درمان انفرادی بیمه ما و طرح درمان انفرادی شرکت بیمه سامان به عنوان یکی از بهترین ارائه کنندگان بیمه درمان تکمیلی انفرادی پرداخته خواهد شد.

تاریخ شروع فعالیت شرکت بیمه ما:

شرکت بیمه ما از سال ۱۳۹۰ فعالیت خود را به عنوان عضو گروه مالی بانک ملت در رشته‌های مختلف بیمه‌ای شروع کرده است.

تنوع طرح‌های بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه تعاون در خصوص بیمه تکمیلی انفرادی، ۵ طرح بیمه درمان تکمیلی را معرفی کرده است.

انتخاب طرح بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما امکان خرید بیمه تکمیلی را بصورت انفرادی برای افراد بالای ۱۸ سال امکان پذیر کرده و افراد می‌توانند طرح مورد نظر خود را نیز انتخاب نمایند.

تفکیک گروه سنی بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای گروه سنی ۰- الی ۶۰ سال نرخ یکسان ارائه نموده و برای سن ۶۰ الی ۷۰ سال، همچنین ۷۱ تا ۱۰۰ سال نیز با شرایط اضافه نرخ که به صلاحدید نظر پزشک و مدیر بیمه‌های اشخاص لحاظ خواهد شد.

حداقل و حداکثر سن بیمه شده در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما، پوشش بیمه تکمیلی را از ۱ ماهگی تا ۱۰۰ سالگی بیمه شده ارائه می نماید.

چکاپ اولیه و پیش از صدور بیمه نامه در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای بیمه گذارانی که بصورت همزمان بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری خریداری نموده و اضافه نرخ پزشکی نداشته باشد، بدون انجام آزمایش، کنترل پزشکی و یا اضافه نرخ قابل صدور خواهد بود و در صورت وجود اضافه نرخ در بیمه عمر شرایط کنترل پزشکی و یا اضافه نرخ پزشکی برای بیمه درمان تکمیلی لحاظ خواهد شد.

تخفیفات خرید بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما با توجه به آنکه بیمه تکمیلی انفرادی را یک خدمت دارای ارزش افزوده تلقی می‌کند، لیکن این طرح را صرفا به بیمه گذاران عمر ارائه کرده و تخفیفی برای بیمه گذاران ارائه ننموده است.

شرایط پرداخت بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده را به صورت نقد یا اقساط مهیا نموده و هیچ هزینه اضافی از بیمه شده بابت تقسیس بیمه نامه مطالبه نخواهد کرد.

محدودیت در انتخاب بیمه تکمیلی انفرادی یا خانواده در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما بیمه تکمیلی خود را بصورت انفرادی و خانواده ارائه می‌نماید، اما در صورتیکه شخص دارای افراد تحت تکفل باشد، می‌بایست کل اعضاء تحت تکفل خود را نیز در بیمه درمان تکمیلی وارد کرده و حق بیمه ایشان را نیز بصورت جداگانه پرداخت نماید.

فرانشیز بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما، ۳۰٪ درصد فرانشیز را برای کلیه هزینه‌ها و خسارات درمانی تعیین کرده است. (بالاترین فرانشیز قابل ارائه در بیمه تکمیلی)

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه در بیمه ما:

شرکت بیمه ما با توجه به آنکه فرانشیز معادل ۳۰ درصد را در بیمه نامه‌ها لحاظ کرده است، در واقع موضوع کاهش هزینه‌ها با استفاده از بیمه گر پایه را برای خود مرتفع نموده است، لیکن درصورتیکه شخصی دفترچه بیمه گر پایه نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه اضافی می‌تواند تقاضای بیمه تکمیلی انفرادی نماید.

دوره انتظار در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای بیماری‌های مزمن ۳ ماه و پوشش زایمان ۹ ماه دوره انتظار در بیمه تکمیلی انفرادی ما، لحاظ کرده است.

محدودیت پرداختی در بیمه تکمیلی ما:

شرکت بیمه ما برای پرداخت هزینه‌های درمان و خسارات ارائه شده هیچ محدودیتی وجود ندارد و تا سقف تعهدات هزینه‌ها را پرداخت می‌کند.

شرایط تمدید بیمه تکمیلی ما:

بیمه شدگان بیمه تکمیلی ما، می‌بایست بیمه نامه عمر خود را نیز تمدید کرده و در زمان درخواست تمدید بیمه درمان، بیمه عمر و سرمایه گذاری ایشان نباید دارای بدهی معوق باشد، همچنین در خصوص افزایش طرح بیمه تکمیلی می‌بایست کلیه شرایط زمان صدور بیمه نامه لحاظ و با تائید پزشک معتمد شرکت بیمه سامان باشد.

تاریخ شروع فعالیت شرکت بیمه سامان:

شرکت بیمه سامان به عنوان یکی از اعضاء گروه مالی سامان فعالیت خود را از سال ۱۳۸۳ آغاز نموده است.

تنوع طرح‌های بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای بیمه تکمیلی انفرادی خود، ۱۴ طرح بیمه درمان تکمیلی ارائه نموده است.

انتخاب طرح بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان خدمات بیمه‌ای خود را برای افراد بالای ۱۸ سال بصورت جداگانه عرضه نموده و خرید بیمه درمان تکمیلی انفرادی یا خانواده با طرح مورد نظر امکان پذیر برای ایشان فراهم می‌باشد.

تفکیک گروه سنی بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان به منظور کاهش حق بیمه برای خانواده‌ها، حق بیمه گروه‌های سنی مختلف را متفاوت و در ۴ گروه مختلف بصورت ۰ تا ۱۵ سال – ۱۶ تا ۵۰ سال – ۵۱ تا ۶۰ سال و ۶۱ تا ۷۰ سال با حق بیمه‌های متفاوت، تقسیم نموده است.

حداقل و حداکثر سن بیمه شده در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان، متقاضیان بیمه تکمیلی را از ۱ ماهگی تا ۷۰ سالگی تحت پوشش قرار می دهد.

چکاپ اولیه و پیش از صدور بیمه نامه در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان پس از بررسی فرم پرسشنامه سلامت متقاضی بیمه درمان تکمیلی، نسبت به مجوز صدور بدون کنترل پزشکی و یا نیازمند به بررسی پزشکی، اظهار نظر خواهد کرد.

تخفیفات خرید بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای متقاضیان بیمه درمان تکمیلی خود، شرایط متنوعی در پرداخت حق بیمه درمان ارائه نموده است.

شرایط پرداخت بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی انفرادی یا بیمه تکمیلی خانواده را به صورت نقد یا اقساط مهیا نموده و هیچ هزینه اضافی از بیمه شده بابت تقسیس بیمه نامه مطالبه نخواهد کرد.

محدودیت در انتخاب بیمه تکمیلی انفرادی یا خانواده در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان بیمه تکمیلی را بصورت انفرادی و خانواده را ارائه می‌نماید و هیچ محدودیتی در تعداد نفرات برای بیمه گذار ایجاد نمی‌کند.

فرانشیز بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای کلیه خسارات و هزینه‌های درمانی۱۰٪ درصد فرانشیز لحاظ نموده است. (پایین‌ترین فرانشیز قابل ارائه در بیمه تکمیلی)

خرید بیمه تکمیلی بدون بیمه گر پایه در بیمه سامان:

شرکت بیمه سامان امکان خرید بیمه تکمیلی به افرادی که دارای بیمه گر پایه نباشند را نیز با پرداخت ۱۸٪ درصد حق بیمه بیشتر مهیا نموده است.

دوره انتظار در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای پوشش زایمان ۹ ماه و برای بیماری‌های مزمن ۳ ماه دوره انتظار برای بیمه تکمیلی سامان، تعیین نموده است.

محدودیت پرداختی در بیمه تکمیلی سامان:

شرکت بیمه سامان برای پوشش‌های مختلف نظیر شیمی درمانی، فیزیوتراپی، رادیوتراپی و غیره، محدودیتی در پرداخت قائل نشده و تا سقف تعهدات بیمه تکمیلی، هزینه‌های درمانی بیمه شده را پرداخت می‌نماید.

شرایط تمدید بیمه تکمیلی سامان:

بیمه شدگان بیمه تکمیلی انفرادی یا خانواده سامان، صرفا با ارائه نامه درخواست می‌توانند بیمه نامه خود را با شرایط و طرح قبلی یا محدودتر از آن، در زمان سررسید تمدید نمایند و در صورتیکه بخواهند طرح بیمه تکمیلی خود را افزایش نمایند، می‌بایست پرسشنامه سلامتی جدید تکمیل کرده و در صورت موافقت پزشک و پذیرش آن توسط شرکت بیمه سامان ارتقاء طرح نیز امکان پذیر خواهد بود.


جدول طرح های بیمه ما (برحسب ریال)
ردیف عنوان پوشش طرح فیروزه طرح صدف طرح یاقوت طرح مروارید
1 جراحی عمومی و بستری 60،000،000 80،000،000 150،000،000 300،000،000
2 جراحی های تخصصی 120،000،000 160،000،000 300،000،000 600،000،000
3 زایمان 20،000،000 20،000،000 30،000،000 50،000،000
4 گروه پاراکلینیکی 1،2،3 - 8،000،000 10،000،000 15،000،000
5 ویزیت دارو - 3،000،000 5،000،000 10،000،000
6 دندانپزشکی - 3،000،000 5،000،000 10،000،000
7 نازایی 20،000،000 20،000،000 20،000،000 50،000،000
8 سمعک - - - 2،000،000
9 عینک طبی - - - 3،000،000
10 آزمایش - 3،000،000 3،000،000 5،000،000
11 حق بیمه بدون مالیات سالانه 4،500،000 11،000،000 14،000،000 20،000،000
جدول طرح های بیمه سامان (برحسب تومان)
ردیف عنوان پوشش طرح نسیم طرح مهر طرح سروش طرح شمیم طرح وصال طرح عقیق
1 بیمارستانی 15،000،000 3،000،000 5،000،000 8،000،000 15،000،000 37،500،000
2 عمل های جراحی 3،000،000 6،000،000 10،000،000 16،000،000 30،000،000 75،000،000
3 پاراکلینیکی گروه 1 - 300،000 500،000 800،000 1،500،000 2،000،000
4 پاراکلینیکی گروه 2 - 150،000 250،000 400،000 750،000 1،000،000
5 جراحی های مجاز سرپایی - 150،000 250،000 500،0000 1،000،000 2،000،000
6 خدمات آزمایشگاهی - 100،0000 200،000 500،000 750،000 1،000،000
7 هزینه های آمبولانس 150،000 200،000 300،000 400،000 500،000 500،000
8 زایمان - 1،500،000 2،000،000 3،000،000 5،000،000 5،000،000
9 ویزیت و دارو - 100،000 200،000 500،000 800،000 1،000،000
10 دندانپزشکی - 100،000 200،000 500،000 1،000،000 1،000،000
11 نازایی - 1،500،000 2،000،000 3،000،000 5،000،000 5،000،000
12 رفع عیوب انکساری دو چشم - 600،000 1،000،000 1،600،000 2،000،000 3،000،000
13 سمعک - 150،000 250،000 400،000 600،000 1،000،000
ثبت درخواست سریع بیمه ما
ثبت درخواست سریع بیمه سامان

تماس باما