اعطای کارگزاری حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی | موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر

در تاریخ دوم تیرماه سال 1400 از طرف

انجمن حسابرسان داخلی ایران

حکم کارگزاری حسابرسی داخلی را دریافت کرد.

این حکم از جانب جناب آقای ترک زاده دبیر انجمن حسابرسان داخلی ایران به جناب آقای مهدی طهماسب پور مدیرعامل موسسه حساب برتر اعطا شد.

از تاریخ 2 تیرماه 1400 موسسه حساب برتر به صورت رسمی کارگزار انجمن حسابرسان داخلی ایران در شمالغرب کشور شد.دیدگاهتان را بنویسید