اعطای کارگزاری حسابرسی داخلی

موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر در تاریخ دوم تیرماه سال 1400 از طرف انجمن حسابرسان داخلی ایران حکم کارگزاری حسابرسی داخلی را دریافت کرد، این حکم از جانب جناب آقای ترک زاده دبیر انجمن حسابرسان داخلی ایران به جناب آقای مهدی طهماسب پور مدیرعامل موسسه حساب برتر اعطا شد.

از تاریخ 2 تیرماه سال 1400، موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر، به صورت رسمی کارگزار حسابرسان داخلی ایران در شمالغرب کشور شد.دیدگاهتان را بنویسید