تهیه صورت های مالی در حساب برتر

برگزاری دوره تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای حسابداری در موسسه حساب برتر با حضور جناب آقای دکتر قهرمانیدیدگاهتان را بنویسید