حسابداری پیمانکاری

دوره آموزشی حسابداری پیمانکاری

 • مخاطبان دوره
 • اهداف و مدت دوره
 • سرفصل دوره
 1. علاقه مندان به یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری پیمانکاری
 2. دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس حسابداری ، اقتصاد و مدیریت بازرگانی
 3. افرادی که موفق به گذرانیدن دوره های حسابداری مقدماتی و تکمیلی شده اند
 1. یادگیری مهارتهای حرفه ای حسابدرانی که در صنعت پیمانکاری مشغول به کار هستند
 2. یادگیری مهارتهای حرفه ای حسابدارانی که علاقمند به اشتغال در حرفه حسابداری پیمانکاری هستند
 3. مدت دوره : 64 ساعت
 1. آشنایی با مراحل اجرای طرح
 2. مفاهیم حسابداری پیمانکاری
 3. حسابداری خرید اسناد مناقصه از کارفرما
 4. حسابداری ارائه انواع تضمین به کارفرما ( ضمانت نامه های بانکی توسط بانکها و موسسات اعتباری ، وجوه نقد، سفته ، وثیقه ملکی ،اوراق مشارکت ، احتساب خالص مطالبات پیمانکار از کارفرما به عنوان تضمین
 5. حسابداری مبادله قرارداد با کارفرما و ارائه تضمین انجام تعهدات و ابطال تضمین شرکت در مناقصه
 6. حسابداری دریافت پیش دریافت از کارفرما در قبال ارائه تضمین با تشریح اقساط پیش پرداخت و شرایط دریافت آن
 7. حسابداری خرید مواد و مصالح مورد نیاز در اجرای پیمان با تاکید بر قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی و استانداردهای حسابداری شماره (8)
 8. حسابداری مبادله قرارداد با پیمانکاران جزء ( دست دوم ) و نحوه عمل حسابداری در مورد انواع پرداخت ها به این پیمانکاران
 9. نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در عملیات اجرایی پیمان و نحوه حسابداری آن با تاکید بر قانون کار و تامین اجتماعی
 10. حسابداری پرداخت و تحقق سایر مخارج پیمان ( سربار ساخت ) 
 11. حسابداری ارسال صورت وضعیتهای موقت به کارفرما و دریافت خالص مبلغ آن پس از کسر کسور قانونی با تاکید بر بخشنامه های ماده 169
 12. تغییر در مقادیر کار در مدت اجرای پروژه
 13. استانداردهای حسابداری شماره 9 در مورد شیوه عمل هزینه ها و درآمدهای پیمان
 14. ارسال صورت وضعیت قطعی به کارفرما و دریافت خالص آن پس از ارائه مفاصا حساب بیمه پیمان
 15. اقدامات قابل انجام در زمان دریافت مفاصا حساب بیمه از سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر بخشنامه های سازمان تامین اجتماعی
 16. دوره تضمین پیمان و مسئولیت های دوره تضمین
 17. حسابداری دریافت سپرده حسن انجام کار ( در زمان تحویل موقت و تحویل قطعی )
 18. حسابداری ابطال تضمین پیش پرداخت ها پس از تسویه پیش پرداختها
 19. حسابداری فسخ پیمان و اقدامات مربوط به فسخ پیمان
 20. حسابداری ابطال تضمین انجام تعهدات
 21. مفهوم تعدیل و صورت وضعیتهای تعدیل و نحوه عمل حسابداری آن
 22. تعلیق پیمان و اقدامات مربوط به آن
 23. شناسایی سود و زیان پیمان با تاکید بر استانداردهای حسابداری شماره (9)
 24. نحوه تهیه صورت های مالی و افشاء مناسب با تاکید بر استانداردهای حسابداری 1 و 2

گالری تصاویر کلاس حسابداری پیمانکاری:

Previous
Next

دوره های آموزشی:

aasq
بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی
ee-min
دوره حسابداری مقدماتی
78-min
دوره حسابداری تکمیلی
aq-min
حسابداری پیمانکاری
02-min
حسابداری بهای تمام شده
01-min
دوره حسابداری مالیاتی