دوره حسابداری تکمیلی

دوره آموزشی دوره حسابداری تکمیلی

  • مخاطبان دوره
  • اهداف و مدت دوره
  • سرفصل دوره
  1. علاقه مندان به یادگیری مهارت های حسابداری
  2. دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم در یکی از رشته های تحصیلی
  3. اشخاصی که دوره حسابداری مقدماتی را گذرانیده باشند
  • یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری برای اشتغال در بنگاه ههای اقتصادی و موسسات
  • مدت دوره : 32 ساعت

نحوه تهیه صورت مغایرت بانکی و نحوه عمل حسابداری مغایرات بانکی

نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک الوصول و حسابداری آن

حسابداری موجودی کالا با سیستم دایمی شامل روش های :

1 ) fifo   اولین صادره از اولین وارده

2 ) میانگین

3) استاندارد

4 ) شناسایی ویژه

حسابداری محاسبه استهلاک دارایی های ثابت با تاکید بر دستور العمل استهلاک ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم شامل روشهای

1) خط مستقیم

2) نزولی

3) نزولی مضاعف

4) روش ساعات کارکرد ، روش تعداد یا مقدار تولید

حسابداری دارایی های ثابت :

1) خرید گروهی دارایی ها

2)مخارج سرمایه ای دارایی ها

3)معاوضه دارایی ها

4)برکناری دارایی ها از خدمت در حالات مختلف

گالری تصاویر کلاس دوره حسابداری تکمیلی:

دوره های آموزشی:

aasq
بودجه بندی جامع عملیاتی و مالی
ee-min
دوره حسابداری مقدماتی
78-min
دوره حسابداری تکمیلی
aq-min
حسابداری پیمانکاری
02-min
حسابداری بهای تمام شده
01-min
دوره حسابداری مالیاتی