لوگو موسسه حساب برتر
حسابداری مدیریت

خدمات حسابداری مديريت

یکی از خدمات موسسه حساب برتر، حسابداری مدیریت می باشد. در واقع حسابداری مدیریت یا همان (Accounting Management) به تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات، تفسیر و همچنین دسته‌بندی اطلاعات مختلف حسابداری در یک سازمان  گفته می‌شود.

هدف اصلی حسابداری مدیریت، برنامه‌ریزی گسترده مالی، ارزیابی و در نهایت کمک به تصمیم گیری در یک سازمان می باشد. این نوع حسابداری، از مهم ترین شاخه های رشته می باشد که به مدیریت هزینه و سازمان کمک زیادی می کند.

از ویژگی های حسابداری مدیریت حساب برتر

  1.  انجام تحلیل های مالی و تدوین گزارشات مدیریتی به موقع و قابل اتکا مبتنی بر راهکارسازی و کمک به تصمیم سازی
  2. مشاوره، طراحی، استقرار و اجرای بودجه ریزی عملیاتی

تماس با موسسه حساب برتر

مشاوره و ارتباط با موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر

جهت مشاهده سایر خدمات موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر بر روی لینک کلیک نمایید.