لوگو موسسه حساب برتر

موسسه حساب برتر عضو انجمن حسابرسان داخلی ایران

حسابرسی داخلی | آیا می دانستید؟ موسسه حساب برتر، تنها کارگزار رسمی انجمن حسابرسان داخلی ایران در شمال غرب کشور می باشد. در واقع، این موسسه در تبریز و در تاریخ 2 تیرماه سال 1400 به صورت کاملا رسمی حکم کارگزار حسابرسی داخلی را از دبیر انجمن حسابرسان داخلی ایران، آقای ترک زاده، دریافت کرد.

حسابرسی داخلی در تبریز و همچنین در استان تهران از خدمات موسسه حساب برتر می باشد. حساب برتر خدمات گسترده ای در زمینه حسابرسی داخلی در تبریز و استان تهران انجام می دهد که برخی خدمات در ادامه آماده است.

خدمات حسابرسی داخلی

  1. استقرار، راه اندازی و بهبود نظام کنترل های داخلی
  2. کنترل های لازم بر چرخه های اصلی در شرکت
  3. حسابرسی عملیاتی متناسب با ماهیت و شرایط هر شرکت
  4. اندازه گیری سلامت مالی
  5. اندازه گیری ریسک های مالی
  6. ارزیابی میزان انطباق انجام امور با قوانین و مقرارت و مصوبات هیئت مدیره
  7. ارائه پیشنهادهای کاربردی برای بهبود عملیات
حسابرسی داخلی

ویدیو های حسابرسی داخلی

موسسه حساب برتر کارگزار رسمی انجمن حسابرسان داخلی ایران

اعطای حکم انجمن حسابرسان داخلی ایران

حسابرسی داخلی چیست؟

خدمات حسابرسی داخلی در موسسه حساب برتر

تماس با موسسه حساب برتر

مشاوره و ارتباط با موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر

جهت مشاهده سایر خدمات موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر بر روی لینک کلیک نمایید.