لوگو موسسه حساب برتر

خدمات مشاوره کارآفرینی

  1. انجام عارضه یابی جامع سازمانی و تدوین طرح‌های بهبود سازمانی
  2. تدوین ماموریت، چشم انداز، استراتژی ها و برنامه های عملیاتی توسعه کسب و کار‌ها
  3. خدمات مدیریتی برای سازمان سازی و نظام مند نمودن کسب و کار‌ها
  4. ارائه مشاوره در زمینه فرصت‌های جدید سرمایه گذاری مزیت دار و هدایت صاحبان سرمایه به طرح های کسب و کار نو‌آور محور و بازار پذیر و ارائه مشاوره برای راه اندازی و شکل گیری کسب و کار‌ها و طرح توجیهی و اقتصادی (BP: Business Plan) تدوین طرح کسب وکار
  5. ارائه مشاوره در زمینه بازاریابی و فروش،برند سازی ، توسعه روابط مشتریان و انجام مطالعات بازار در راه اندازی و توسعه کسب و کارها

تماس با موسسه حساب برتر

مشاوره و ارتباط با موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر

جهت مشاهده سایر خدمات موسسه خدمات مالی و مدیریتی حساب برتر بر روی لینک کلیک نمایید.