لوگو موسسه حساب برتر

نظرسنجی مشتریان حساب برتر

لوگو موسسه حساب برتر

فرم نظرسنجی نرم افزار CRM

احتراما، توجه فرمایید همراهی شما و بیان نیازها و خواسته ها و همچنین پیشنهادات و راهکارهای خود، موجب اصلاح عدم هماهنگی ها، ایجاد سیستم یکپارچه و بهینه می باشد.

(خواهشمندیم که نظرات خود را بیان فرمایید)

"*" indicates required fields

مرحله 1 از 9

طراحی شده توسط واحد بازاریابی موسسه حساب برتر