لوگو موسسه حساب برتر

نظرسنجی مشتریان حساب برتر

لوگو موسسه حساب برتر

فرم نظرسنجی مشتریان

احتراما، با تشکر صمیمانه از حسن اعتماد شما به موسسه حساب برتر، در راستای ارتقا کیفیت خدمات مالی خواهشمند است نظرات ارزشمندتان را در چهارچوب پرسشنامه زیر اعلام فرمایید.
رسالت ما همراهی کسب و کار شما در مسیر پیشرفت و ساختن آینده ای سرشار از موفقیت می باشد.

مرحله 1 از 18

دانش فنی همکاران در حل مسائل و تسلط حرفه ای در انجام امور