موسسه حسابداری و خدمات مالی حساب برتر

02144258551

04133830000

کارگزاری بیمه

برای کسب و کار خود بیمه نامه خود را مطمئن در بین بسته های مختلف انتخاب کنید

درخواست عارضه یابی

با عارضه یابی شما میتوانید نقاط قوت و ضعف واحد مالی خود را طی گزارشی از ما دریافت کنید تا تصمیم های بهینه تری را بگیرید

واحد آموزش

شرکت در دوره های تخصصی مدیریت مالی، مالیاتی، حسابداری و...

همکاری با حساب برتر

با درخواست همکاری در تخصص های مختلف میتوانید در کنار حساب برتر، فعالیت نمایید

مزیت های حســــاب برتر

+100 پرسنل مجرب

حساب برتر، پرسنل خود را کاملا رتبه بندی کرده و از آخرین متدهای HR  برای مدیریت نیروی انسانی خود استفاده میکند 

آموزش دائمی پرسنل

بطور مستمر جلسات آموزش و اطلاع رسانی قوانین و بخشنامه ها برای پرسنل و  سرپرستان برگزار میگردد 

تیم مشاوران مدیریتی

اساتید برجسته دانشگاهی، مدیران ارشد بازنشسته، مشاوران برجسته کشوری  همواره در کنار موسسه حساب برتر در تیم مشاوران مدیریتی حضور دارند

خدمات حساب برتر

حسابرسی

حسابداری

مدیریت مالی

بهای تمام شده

استقرار ERP

بودجه بندی

آموزش

کارگزاری بیمه

نرم افزار

مالیاتی

مشاور کسب وکار

بیمه تامین اجتماعی

مشاوره بانکی

مدیریت مالی

جایگاه واحد مالی خود را بسنجید

.ــــــــــــــ. رایگان عارضه یابی کنید .ــــــــــــــ.

مشتریان حساب برتر

برای ما حفظ اطلاعات مشتریانمان اولویت اول دارد، بهمین دلیل نامی از مشتریان برده نمیشود

دسته بندی بازار مخاطب حساب برتر

بـازار مخاطب فعال

 • فولاد
 • کفش
 • بازرگانی 
 • قطعه سازی
 • مرغداری
 • پیمانکاری
 •   ماشین سازی
 • پزشکی و زیبایی
 • صنایع غذایی
 •  تولیدی

بازار مخاطب منفعل

 • پتروشیمی
 • نیروگاه ها
 • فروشگاه ها
 • دریایی

بازار مخاطب بالقوه

 • مدارس غیر انتفاعی
 • پوشاک
 • گلخانه
 • کشاورزی

راهکار حساب برتر برای مخاطبان خود

 • انجام امورات حسابرسی داخلی و حسابرسی
 • مشاوره های مالیاتی
 • بودجه بندی
 • محاسبه بهای تمام شده
 • مشاوره های مدیریت مالی
 • استقرار نرم افزار مالی متناسب
 • بیمه
 • مدیریت مالی پاره وقت و تمام وقت
 • حسابرسی 
 • مدیریت تراکنش های بانکی
 • مشاوره حسابداری
 • مشاوره های مالیاتی
 • استقرار نرم افزار متناسب
 • آموزش واحد مالی
 • بیمه
 • استقرار واحد حسابداری مورد نیاز
 • نیازنسجی و عارضه یابی
 • مدیریت مالی پاره وقت و تمام وقت
 • مشاوره های مالی
 • بیمه
 • تراکنش های بانکی

تازه های حساب برتر

لینک های کاربردی

تماس باما