لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: حسابداری بهای تمام شده

دوره آموزش بهای تمام شده

دوره حسابداری بهای تمام شده:

مخاطبین :

– علاقه مندان به ارتقا مهارت های حسابداری بهای تمام شده

– دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس حسابداری

– شاغلین در شرکت های تولیدی و صنعتی

هدف دوره :

-ارتقای مهارت های حرفه ای حسابداران در موضوع محاسبه بهای تمام شده کالا و محصولات تولیدی

-تهیه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان از انواع گزارشات بهای تمام شده

سر فصل های بهای تمام شده

-حسابداری خرید و مصرف مواد اولیه با تاکید بر قانون مالیات بر ارزش افزوده

-حسابداری حقوق و دستمزد مستقیم با تاکید بر قانون کار و قانون تامین اجتماعی و قانون مالیات های مستقیم

-حسابداری انواع مخارج سربار ساخت

-تهیه صورت هزینه تولید

-نحوه محاسبه انحرافات در مواد و دستمزد و سربارساخت و حسابداری آن

-توضیح روش های محاسبه بهای تمام شده (روش سفارش کار، روش هزینه یابی مرحله ای، روش هزینه یابی استاندارد)

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا