لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: حسابداری پیمانکاری

مخاطبان:

– علاقه مندان به یادگیری مهارت های حرفه ای حسابداری پیمانکاری

– دارندگان مدارک تحصیلی لیسانس حسابداری ، اقتصاد و مدیریت بازرگانی

– افرادی که موفق به گذرانیدن دوره های حسابداری مقدماتی و تکمیلی شده اند.

 هدف دوره:

– یادگیری مهارت های حرفه ای حسابدرانی که در صنعت پیمانکاری مشغول به کار هستند.

یادگیری مهارت های حرفه ای حسابدارانی که علاقمند به اشتغال در حرفه حسابداری پیمانکاری هستند.

سرفصل مطالب :

1- مفهوم مناقصه 
2-انواع اسناد مناقصه 
3- حسابداری خرید اسناد مناقصه
4-حسابداری ارائه انواع تضمین شرکت در مناقصه 
5-حسابداری مبادله قرارداد و ارایه تضمین انجام تعهدات 
6-حسابداری ابطال تضمین شرکت در مناقصه
7-حسابداری ضبط ضمانت نامه و سپرده شرکت در مناقصه 
8-حسابداری دریافت اقساط پیش دریافت از کارفرما در قبال ارایه تضمین 
9- حسابداری مبادله قرارداد با پیمانکار دست دوم و حسابداری انواع پرداختیها به پیمانکار دست دوم 
10- حسابداری خرید مواد و مصالح برای مصرف در پروژه 
11-حسابداری حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان شاغل در پیمان 
12-حسابداری ارسال انواع صورت وضعیت ها به کارفرما و دریافت وجه آن 
13-حسابداری کسر کسور قانونی 
14-تحویل موقت پروژه 
15-تحویل قطعی پروژه 
16-حسابداری ابطال تضمین انجام کار  و تسویه حساب با کارفرما (در کلیه موارد قوانین مالیات بر ارزش افزوده و کار و تامین اجتماعی و مالیات های مستقیم حسب نیاز به صورت کاربردی توضیح داده خواهد شد )
17-نحوه تسهیم سربار به انواع پیمانهای در دست اجرا

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا