دعوت به همکاری

فرم استخدام را تکمیل نمایید

در مرحله اول فرم استخدام را با دقت بررسی کرده و پس از تکمیل برای ما ارسال نمایید.

ارسال به کارشناسان

پس از تکمیل فرم توسط شما و ارسال، بلافاصله فرم استخدام به کارشناسان ارسال می شود.

بررسی و تماس با شما

در صورتی که فرم استخدام ارسالی مورد تایید کارشناسان بود، شما برای مصاحبه به موسسه دعوت می شوید.

فرم دعوت به همکاری موسسه حساب برتر خواهشمندیم تمام موارد درج شده در فرم را با دقت بررسی و تکمیل کرده و برای ما ارسال نمایید.

آدرس*
فایل ها را به اینجا بکشید
Max. file size: 4 MB, Max. files: 2.
    فایل رزومه می تواند به شکل pdf و یا فایل ورد باشد.
    تعهدنامه