لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: اکسل در حسابداری

اکسل در حسابداری

سرفصل مباحث نرم افزار اکسل در حسابداری زیر مجموعه دوره حسابدار آماده به کار

جلسه اول دوره آموزشی اکسل در حسابداری: آشنایی

آشنائی با Table : ساخت Table تبدیلات Table ، فرمول های Table، Table Tools،

جلسه دوم:

مدیریت داده ها:  Custom Format Cell جداسازی ستون ها Text to column ، ادغام ستون ها Operator، Go to، Go to Special، انتخاب و پرکردن سلول های خالی با  Goto Special، Sort، Auto Filter، Advanced Sort، Advanced Filter، Group & Outline، بررسی فرمول  Subtotal روی داده های فیلتر شده، مدیریت داده های تکراری، شمارش داده های تکراری موجود در یک ناحیه و یک ستون، یافتن داده ها Lookup VLookup Hlookup ، Match، Index، Remove Duplicates،

جلسه سوم:

آنالیز داده ها: Formula Auditing، Evaluation، What-If-Analysis، Goal Seek، Data Table، Scenario Manager، Group/Ungroup، Analysis Toolpak

جلسه چهارم:

امنیت: مفهوم و پیاده سازی، به اشتراک گذاری فایل ها، ردیابی تغییرات

جلسه پنجم:

اعتبار سنجی: Data Validation، جلوگیری از ورود داده های تکراری در یک ستون، Dynamic Lists – ساختن لیست های پویا و وابسته، Custom Formulas

جلسه ششم:

فرمت دهی شرطی Conditional Formatting: آشنائی با گزینه های Built-In در  Conditional Formatting، ایجاد فرمت دهی شرطی اختصاصی، اجرای فرمت دهی شرطی در طول یک سطر، مدیریت، ویرایش و حذف قوانین فرمت دهی شرطی، مقایسه دو ستون از لحاظ مقدار با  >< > < => =<، رنگی کردن سطر ها بصورت یک درمیان، تغییر فرمت داده های تکراری در یک ناحیه و یک ستون

جلسه هفتم:

Pivot Tables / Pivot Charts: آشنائی و ساخت جداول و نمودار های محوری، طراحی و ویرایش جداول و نمودارهای محوری، Calculated Field / Calculated Item ، Group Fields قراردادن اسلایسر و تایم لاین

جلسه هشتم:

توابع مالی: محاسبه استهلاک، سود اوراق بهادار، بهره و اقساط وام های بانکی، ارزش فعلی و ارزش آتی، نرخ بازده داخلی، ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری، اوراق قرضه

جلسه نهم:

مدل سازی عقود بانکی: مضاربه، فروش اقساطی، مشارکت مدنی، قرض الحسنه، جعاله، سلف خرید

جلسه دهم:

گزارشگیری: تراز آزمایشی، تلفیق

جلسه یازدهم:

گزارشگیری: مقایسه لیست ها، صورت مغایرت

جلسه دوازدهم

کاربرد در حوزه حسابداری: لیست حقوق و دستمزد، تسهیلات

جلسه سیزدهم:

کاربرد در حوزه حسابداری: استهلاک، مالیات

جلسه چهاردهم:

کار با ماکروها، ارتباط با دیتابیس

جلسه پانزدهم:

تمرین و جمع بندی

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا