لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: نرم افزار دکا

سرفصل مباحث نرم دکا، زیر مجموعه دوره حسابدار آماده به کار

سرفصلهای سیستم حسابداری دکا

جلسه اول :

مدیریت سیستم : توضیح محیط کاری و زیر منو های آن : ایجاد محیط کاری جدید , ویرایش محیط کاری , حذف کامل محیط کاری و الزامات مربوطه , انتقال کدینگ از محیط کدینگ در سیستم و ارتباطات مربوطه )

سال مالی : ایجاد سال مالی جدید و حذف سال مالی و الزامات مربوطه

تعاریف و تنظیمات اولیه : تنظیمات اولیه سیستم ( تنظیمات حساب , تنظیمات مراکز , سایر تنظیمات , تنظیمات زیر سیستمها )

تعریف کارفرمایان , خریداران , فروشندگان , معرفی پرسنل , تعریف پروژه ها

مدیریت کاربران و ایستگاههای کاری : گروه کاربری , مدیریت کاربران , تغییر کلمه عبور

تغییر سال مالی سیستم

کدینگ حسابها و مراکز : تعریف کدینگ حسابها در سیستم و بیان ویژگیهای حسابها ( دائم , موقت ,انتظامی در سطح گروه و سایر سطوح )

تعریف مراکز و بیان چگونگی دسته بندی آنها در سیستم و بیان سطوح آنها

چگونگی ارتباط کدینگ حسابها و مراکز و همچنین حذف ارتباط آنها و الزامات مربوط به آنها ( فعال بودن درآخرین سطح حسابها )

تمرین های مربوط به جلسه اول

جلسه دوم :

ارسال و دریافت کدینگ حسابها و مراکز از طریق اکسل

گزارشگیری لیست حسابها و مراکز

الزامات موجود در تعریف کدینگ حسابداری ( مد نظر قرار دادن حساب سرشاخه و تعداد کاراکترهای طول کد حسابها , زدن تیک آخرین سطح حساب بغیر از گروه حسابها , توضیح امکانات آخرین سطح حسابها )

اسناد حسابداری : لیست اسناد حسابداری و امکانات لیست اسناد ( توضیح تک تک آیکنهای مربوط به این قسمت , جستجو در ستونها در لیست , امکانات تنظیمات جدول و بازخوانی , امکانات موجود در علامت ستاره بالای سمت چپ لیست اسناد)

بیان کلیه کلید های میان بر قابل استفاده در لیست اسناد حسابداری Ins ; Ctrl+Ent ; Page Down ) Page Up ; Ctrl+End ; Ctrl+Home )

صدور سند جدید : شرح کلیه امکانات مربوط به سند حسابداری ( شرح کلی سند , شرحهای آماده , کلید ها میانبر برای شرح آماده , کد های حسابداری و ایجاد کد حسابداری از داخل سند , مراکز و ایجاد مرکز جدید از داخل سند حسابداری , شرح ریز سند و استفاده از شرحهای آماده این قسمت , تایید ردیف , تایید کل سند و کلید میانبر این قسمت )

تمرینهای مربوط به جلسه دوم

جلسه سوم :

توضیح امکانات موجود در منوی راست کلیک در لیست اسناد حسابداری ( ارسال و دریافت اطلاعات از اکسل , شماره گذاری اسناد , تغییر شماره اسناد و کلید میانبر Ctrl+S , تغییر تاریخ اسناد Ctrl+T , تکرار سند , ادغام سند , حذف گروهی اسناد )

امکان چاپ گروهی اسناد و ارسال گروهی اسناد به PDF

امکان آرشیو ضمایم اسناد حسابداری

کنترلهای اسناد : لیست کنترلی اسناد ( توضیح کاربرد آن و تشریح امکانات این قسمت از جمله ارسال اطلاعات اسناد به اکسل )

توضیح قسمت نمایشگر ستونها و امکانات موجود در آن

بیان کلیه کلیدهای میانبر در قسمتهای مختلف برگه اسناد حسابداری (Ins , F2, Ctrl+D, Ctrl+Ent)

کنترل کدینگ اسناد : توضیح کاربرد آن در سیستم مالی و نحوه اجرای آن

حذف ارتباط حسابها و مراکز ناقص ک توضیح کاربرد آن در سیستم و علت استفاده از این قسمت

کنترل تراز مراکز : توضیح ارتباط کدینگ و مراکز و کنترل آن طی سال مالی توسط سیستم

10-لیست اسناد بدون تراز: توضیح در مورد وضعیت اسناد و اسناد بدون تراز در سیستم و کنترلهای آن توسط سیستم

جلسه چهارم :

تنظیم سند سود و زیان , افتتاحیه و اختتامیه

تنظیم سند سود و زیان : توضیح چگونگی بستن حسابهای سود و زیانی توسط سیستم و الزامات مربوط به این قسمت  و همچنین حذف سند بستن حسابهای موقت ( کنترل ماهیت حسابهای گروه و کنترل اسناد توسط سیستم برای اسناد بدون تراز , حذف سند از لیست اسناد حسابداری )

تنظیم سند اختتامیه : توضیح ثبت سند اختتامیه اتوماتیک در سیستم و الزامات مربوط به صدور سند اختتامیه ( در هر سال مالی فقط یک سند میتوان صادر نمود , تاریخ سند باید بزرگترین تاریخ سند های ثبت شده در سیستم باشد , بعد از ثبت سند اختتامیه نمیتوان سند دیگری صادر یا سند صادر شده را ویرایش نمود یا سندی را از سیستم حذف , ویرایش یا اضافه نمود )

تنظیم سند افتتاحیه : تنظیم سند افتتاحیه سال بعد وهمچنین بیان این موضوع که برای اولین سال مالی بایستی این سند به صورت دستی از قسمت صدور اسناد حسابداری ثبت گردد .

حذف سند اختتامیه : برای حذف سند اختتامیه از این قسمت باید اقدام نمود .

شرح آماده عناوین اسناد و ردیفهای اسناد : برای تعریف شرحهای آماده عناوین اسناد و ردیفهای سند حسابداری و استفاده از آنها در ثبت اسناد ( بیان این موضوع که از داخل سند حسابداری امکان اضافه کردن آنها نیز وجود دارد کلید F8 )

جلسه پنجم :

گزارشات مالی

مرور حسابها : شرح فیلترینگ مرور حسابها در قسمت هدر این گزارش و امکانات مربوط به گزارش و نحوه گزارشگیری (به ترتیب کد حساب , به ترتیب حروف الفبا , درگردش , با مانده , کامل )

نحوه گزارشگیری چند وجهی از مرور حسابها (انتخاب یک حساب و دیدن سطوح پایین تر و بالاتر آن حساب و اخذ انواع  تراز از مرور حسابها )

توضیح مربوط به تنظیمات جدول و بازخوانی مجدد (ارسال به اکسل , بزرگ نمایی و کوچک نمایی فونت , … )

بررسی حسابها : شرح عملکرد گزارش ( بررسی کدینگ حسابها از سطح کل تا سطح جزء به صورت لایه لایه , در آخرین سطح حسابها میتوان دفتر آن حساب را مشاهده نمود. در این قسمت از مراکز نمیتوان گزارش گرفت )

امکان فیلترینگ درتاریخ یا شماره اسناد و همچنین شامل بودن اسناد افتتاحیه , اختتامیه , بستن حسابهای موقت و یا ترتیب کد و حروف حسابها و سایر امکانات این هدر گزارش

بررسی مراکز : نحوه بکارگیری این گزارش برای بررسی سطوح مختلف مراکز تعریف شده در سیستم که کاربرد آن مانند بررسی حسابها میباشد . (بررسی مراکز بدون دخالت حسابها میباشد و با انتخاب یک حساب و دابل کلیک بر روی آن سطح پایین آن نمایش داده میشود . چاپ تراز حسابها , تنظیمات جدول)

بررسی گردش حسابها به تفکیک مراکز و سطوح : توضیح کاربرد این گزارش و بیان لایه های مربوطه تا آخرین سطح مراکز گردش داده شده در سیستم و مشاهده دفتر هر حساب و مرکز (در آخرین سطح این گزارش میتوان گردش حساب مربوطه را گزارش گرفت )

توضیح اینکه چون ممکن است حسابی با مبلغی مشخص، هم مرکز دو و هم مرکز سه داشته باشد بنابراین اگر جمع تک تک آیتم‌ها را حساب کنیم ممکن است یک مبلغ دوبار یا چند بار حساب شود. ( با کلیک بر روی دکمه مثلثی شکل کنار دکمه چاپ با جزئیات می‌توان سطوح مراکز را بصورت دستی تنظیم کرد ).

بررسی گردش مراکز به تفکیک حساب‌ها و سطوح : شرح کاربرد این گزارش و این که این گزارش برعکس گزارش بررسی حسابها به تفکیک مراکز میباشد . (با کلیک بر روی دکمه چاپ با جزئیات، هر مرکز به همراه گردش حساب‌های وابسته به آن نمایش داده خواهد شد و همچنین بعد از انتخاب یک مرکز و کلیک بر روی دکمه سایر سطوح گردش تمامی حساب‌هایی را که مرکز آنها موارد انتخاب شده هستند را نمایش می‌دهد.)

10-بررسی گردش کل حسابها به تفکیک مرکز : توضیح نحوه گزارشگیری از این گزارش که تمامی سطوح در کدینگ حسابداری از گروه حسابها تا سطح جزء در دسترس میباشند. ( گزارشگیری در آخرین سطح حساب قابل اخذ میباشد.)

جلسه ششم :

دفاتر

دفتر روزنامه : توضیح منظورازدفترروزنامه در سیستم (دفتر روزنامه از روی اسناد ثبت شده در سیستم تهیه میگردد.) این گزارش با توجه به اینکه ممکن است بر ای تحریر دفاتر قانونی مورد استفاده قرار گیرد از این رو به نوعی طراحی شده است که نسبت به تعداد سطرهای موجود در دفاتر قانونی میتواند گزارش مناسب با آن ارائه دهد.

دفتر روزنامه ماهانه : توضیح کاربرد گزارش و بیان اینکه قسمت بازه تاریخی برای گزارشگیری فعال نمی باشد و تنها ماه گزارشگیری قابل انتخاب میباشد تا کاربر بتواند ماه تحریر دفاتر خود را از قسمت مربوطه انتخاب و بعد از تعیین کردن تعداد سطور دفاتر گزارش آن ماه بار به صورت تجمیعی از سیستم اخذ نماید.

دفتر تجمیعی : توضیح نحوه گزارشگیری و کاربرد اصلی گزارش (دفتر حساب تجمیعی جمع بدهکار و بستانکار را به تفکیک کد حساب کل برای محدوده مشخص شده نمایش می‌دهد.)

دفتر کل : گزارش دفتر کل با انتخاب یک حساب کل دفتر حساب کل را با توجه به تنظیمات فیلتر گزارش میدهد .

دفتر معین : این گزارش به دو طریق میتواند گزارش تهیه کند نوع اول دفتر حساب معین گروهی و نوع دوم دفتر حساب معین یک حساب.

دفتر حساب معین گروهی : توضیح نحوه عملکرد این گزارش , بدین ترتیب که بایستی برای کد معین، محدوده و بازه تعریف کنیم یعنی کدی را بعنوان ابتدا و کدی را بعنوان انتها تعریف کنیم و گزارش را اخذ نماییم.

تراز حسابها

تراز کل : منظور از گزارشات تراز ( تراز آزمایشی ) و توضیح تراز کل ( انواع گزارشات کلی، در گردش و با مانده قابل تهیه می‌باشد. در قسمت “شامل” می‌توان گزارش را محدود به مراکز خاص کرد یعنی محدوده خاصی از کد مراکز را برای گزارش تراز مدنظر قرار داد.)

تراز حساب معین : بیان نحوه گزارشگیری از این گزارش بدین صورت که این تراز جهت تهیه ترازآزمایشی از یک حساب کل می‌باشد. و در صورت نیاز برای تهیه تراز معین چند حساب باید از منوی گزارش تراز معین‌ها انجام گردد.

ترازحساب تفصیلی : نحوه گزارشگیری از این قسمت توضیح داده میشود . و برای تهیه این گزارش بایستی حساب کل و سپس حساب معین مشخص گردد .

تراز حساب جزء : برای تهیه تراز حساب جزء از منوی گزارشات بر روی گزینه تراز جزء کلیک کرده و پس از مشخص نمودن کد کل، معین، تفصیلی همانند تراز حساب تفصیلی عمل می نماییم.

تراز معین ها : این گزارش برای همه کدهای معین تعریف شده چه تراکنش مالی داشته باشند یا خیر تراز تهیه می‌کند.

تراز تفصیلی ها : برای همه کدهای تفصیلی تعریف شده چه تراکنش مالی داشته باشند یا نه، تراز تفصیلی تهیه می‌کند.

تراز جزء ها : برای همه کدهای جزء تعریف شده چه تراکنش مالی داشته باشند یا نه، تراز آزمایشی جزء تهیه می‌کند.

جلسه هفتم :

شابلون :

توضیح در مورد کاربرد شابلون در سیستم و نحوه پر کردن حسابها و همچنین نحوه سند زنی از طریق شابلون سند اتوماتیک . (با تعریف یک الگوی صدور سند اتوماتیک میتوانید به دفعات اسناد حسابداری منطبق با این الگو صادر کنید.)

اظهار نامه :

اظهار نامه شرکت با توجه به کد حسابهای کل و معین استفاده شده در اسناد حسابداری براحتی قابل تعریف و گزارشگیری با فرمت مورد درخواست می باشد. فرم اظهار نامه شامل چندین بخش است که با توجه به نوع صنوف مختلف استفاده کننده از این فرم , جداول مورد استفاده در این فرم پر میگردد . هدف از تهیه فرم اظهار نامه ارائه کارکرد ، گردش و مانده حسابهای واحد تجاری یا سازمان مربوطه به دولت برای اخذ مالیات است .

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا