لوگو موسسه حساب برتر

عنوان دوره: نرم افزار سپیدار سیستم

سرفصل مباحث نرم سپیدار، زیر مجموعه دوره حسابدار آماده به کار

-ایجاد کدینگ حسابداری و تفصیلی در سپیدار

-نحوه صدور سند حسابداری

-گزارش ترازنامه، صورتحساب سود و زیان نحوه تهیه دفتر روزنامه، دفترکل،تراز آزمایشی

-آموزش انواع ثبت دریافت و پرداخت چک و نقدی و حواله

-انجام تمامی عملیات ها چک های دریافتی و پرداختی و گزارش جستجوی چک

-تهیه مغایرت بانکی اتوماتیک

-نحوه صدورپیش فاکتور، فاکتورفروش و فاکتور برگشتی

-ثبت گردش ورود و خروج کالا در انبار و تهیه کاردکس کالا انبارگردانی و صدور سند کسری و اضافی انبار

-تهیه گزارش مالیات بر ارزش افزوده و فایل خرید و فروش فصلی

-ثبت قراردادحقوق دستمزد و محاسبه حقوق ،عیدی،مرخصی،سنوات

-صدورسندحسابداری اتوماتیک حقوق

-تهیه فیش حقوق، دیسکت بیمه تامین اجتماعی و دیسکت مالیات حقوق

-تهیه دیسکت پرداخت گروهی حقوق بانک های مختلف

مشخصات کلی دوره:

سایر دوره های آموزشی:

دوره های در حال برگزاری:

استاد مهدیزاده

حسابداری مقدماتی و پیشرفته کاربردی

استاد نقی زاده

اکسل در حسابداری

استاد دستوری

نرم افزار سپیدار

استاد احمدی

مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

استاد مهدیزاده

استاد نقی زاده

کارگاه اظهارنامه اشخاص حقوقی

(صورت معاملات فصلی)

استاد احمدی

بهای تمام شده

استاد مهدیزاده

حسابداری پیمانکاری

استاد مهدیزاده

مروری بر قانون تجارت

استاد دستوری

نرم افزار راهکاران

استاد دستوری

نرم افزار دکا