لوگو موسسه حساب برتر

15 آذرماه روز حسابدار مبارک باد!

به نام خدای حسابگر ، حسابرس و حسابدار زمین و آسمان و هر آنچه در اوست ،
هم او که افتتاحیه و اختتامیه تمام حساب ها و کتاب ها است
ترازش همیشه موزون است و موجودی هایش همواره در فزون.

 

روز حسابدار بر شما حسابداران، حسابرسان و مدیران مالی مبارک باد.